UNDERVISNING

Vi får alle brug for hjælp til at udvikle os på et eller andet tidspunkt i livet. Når vi når til dette punkt, kan vi søge læring på forskellige måder. Når du rækker ud efter hjælp af mig, kan det være af forskellige årsager. Måske oplever du at dig og din hest har brug for hjælp til at forstå hinanden bedre, måske oplever du problemer med trailertræning, separationsangst eller andre uhensigtsmæssige reaktionsmønstre eller også søger du blot inspiration og guidning til nye eventyr så som at komme i gang med cordeoridning, frihedsdressur, klikkertræning og targettræning. For neden kan du læse lidt mere om hvad jeg kan hjælpe jer med men tøv endelig ikke med at skrive eller ringe for en uforpligtende samtale om lige netop jer.

PROBLEMADFÆRD

Heste er ikke udstyret med en hjerne der er i stand til de samme tanke processer og følelser som hos os mennesker. Alligevel ser vi ofte problemadfærd hos heste som mennesker tillægger årsager som stædighed eller kedsomhed. Heste reagerer og handler ud fra sanseindtryk og erfaring og kan med vores hjælp indlære helt fantastiske typer af adfærd og øvelser som egentlig ligger helt unaturligt til hesten. Men når hesten siger fra over for at for eksempel gå ind i en hestetrailer er det ikke fordi den er stædig eller simpelthen bare har besluttet sig for at den ikke har lyst til at køre i trailer den dag. Adfærden opstår som følge af en reaktion på noget og det kan som ejer være svært at løse problemet. Det er her jeg kan hjælpe dig. Ved at fokusere på hestens og din egen kommunikation kan vi løse udfordringer i mange forskellige situationer. Måske har du en hest der er svær at læsse i trailer, en hest der er svær at håndtere væk fra flokken, en hest der reagerer kraftigt på noget bestemt, en hest der er svær at behandle med ormekur/medicin eller noget helt andet. Uanset hvad du går og kæmper med, finder vi den løsning der fungerer for alle parter og som samtidig er sjov og lærerig undervejs.

KLIKKER TRÆNING

Klikkertræning er en træningsmetode der ved hjælp af en fysisk klikker eller et verbalt signal fortæller hesten at den nærmer sig eller rent faktisk udfører en handling vi ønsker at indlære. For hesten betyder klikket når dette er indlært at den udfører en ønskværdig handling og at den kan forvente en efterfølgende belønning, ofte i form af en godbid. Klikkertræning er fantastisk da den tilbyder en kommunikationsmetode der muliggør trinvis indlæring af adfærd på hestens premisser og hvor vi mennesker er i stand til at forme og guide hesten hen imod målsætningen ved at opfordre hesten til at prøve sig frem. I stedet for at påtvinge hesten noget eller straffe den hvis den gør noget ”forkert” belønne vi hesten når den gør noget godt. Dette har vist sig at være den absolut mest effektive måde at indlære forskellige typer af adfærd på og kan samtidig minimere ikke ønskværdig adfærd. Med klikker træning kan vi lære hesten at sænke hovedet når den skal have grime på, lære hesten at stå pænt på staldgangen, lære hesten at kysse og smile, lære hesten at gå en afslappet og afbalanceret trav, lære hesten at undersøge ”farlige” genstande frem for at løbe og meget meget mere. Kun fantasien sætter grenser og jeg er altid klar på en ny udfordring.


FRIHEDSDRESSUR

Autonomi handler om at have retten til at bestemme over sig selv. Et koncept de fleste mennesker tager for givet. At give hesten frihed og autonomi kan forekomme skræmmende og unaturligt, men ved at tillade hesten et frirum kan vi opnå en dybere forståelse, og et bedre samarbejde der kan lægge grundlaget for at udforske bevægelse og kropsbevidsthed på et helt nyt niveau.

Begrebet frihedsdressur betyder i al sin enkelthed dressur med fokus på frihed for både menneske og hest, at være i stand til at kommunikere med sin hest ved hjælp af kropssprog og verbale signaler frem for ved hjælp af udstyr og pres. Frihedsdressur kan bruges til mange forskellige formål så som longering, indlæring af diverse dressur øvelser fra jorden, udstrækning mm. men kan også være et kraftfuldt værktøj når vi som mennesker ønsker at opnå en bedre kommunikation med vores heste. Vi overser nemlig ofte hvor kraftfuldt vores kropssprog er og hvilken indflydelse det har på vores heste. Ved at udforske denne type af samvær kan vi øve os i at bruge vores kropssprog mere hensigtsmæssigt hvilket vil hjælpe dig og din hest i mange forskellige situationer. Og så kommer vi ikke uden om den følelse af samhørighed frihedsdressur giver.