INFO

For neden kan du læse mere om hvordan jeg arbejder og hvorfor.

KOMMUNIKATION

Mennesket er kendt for at være udfordret når det kommet til at lytte. Dette kan på trods af at heste er fantastiske kommunikatører resultere i misforståelser der medfører konflikter. Igennem mit liv med heste er forståelsen for og fokusset på at forbedre kommunikationen imellem hest og menneske blevet til mit absolut vigtigste mantra. Med dette i minde tager al undervisning hos mig udgangspunkt i at ”lære at lytte når hesten hvisker”. Dette vil sige at vi sammen udforsker jeres kommunikationsmønstre og aktivt arbejder på at forbedre denne således at vi undgår miskommunikation hvilket kan medføre at både menneske og hest føler sig tvunget til at tale med ”store bokstaver”.

EMPATI

Empati omhandler evnen til at forstå og sanse hvad et andet individ gennemgår. ”Gør mod andre som du selv ønsker at behandles” forbliver et klogt og vigtigt budskab som jeg prøver på at efterleve både i forhold til mennesker og heste. Disse bestræbelser har medført det belønningsbaserede fundament jeg i dag hviler på hvor jeg koncentrerer min undervisning omkring positiv forstærkning og klikkertræning. Som underviser er det utrolig vigtigt for mig at tilbyde læring på mange forskellige områder og niveauer og samtidig rumme forskellige tilgange til træning af heste men jeg står ved min overbevisning omkring de fantastiske muligheder belønningsbaseret træning bringer og hjælper dig gerne på vej hvis dette har fanget din interesse.

PROBLEMKNUSER

I alle relationer kan der opstå udfordringer der kan være svære at komme igennem. Disse problematikker kan opstå pludseligt eller være under opsejling over en længere tidsperiode. Når du kontakter mig i forbindelse med og med henblik på at løse en problemadfærd i forbindelse med for eksempel trailertræning kan du være sikker på at jeg tager mig tiden til at forstå netop jeres relation og udfordring. Jeg bestræber mig på at fungere som et bindeled imellem dig og din hest hvor vi i fælleskab finder den løsning der fungerer for begge parter. Løsningen findes derfor frem til ved hjælp af samarbejde hvor begge parters velbefindende og interesser varetages.